Procedure


Aanmelding

U neemt contact op, meestal na doorverwijzing door de school, het CLB een arts of uit eigen initiatief. Er wordt een afspraak voor een intakegesprek vastgelegd.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. Er wordt nagegaan of logopedisch onderzoek vereist is. Tot slot wordt u op de hoogte gebracht van de praktische werking van de praktijk en de procedure om eventuele terugbetaling aan te vragen.

Logopedisch onderzoek

Indien logopedisch onderzoek relevant blijkt, zal dit in de praktijk plaatsvinden. De duur hangt af van de problematiek. Nadien worden de resultaten besproken en krijgt u een verslag.

Behandeling

Indien uit het onderzoek blijkt dat een behandeling nodig is, zal deze zo snel mogelijk opgestart worden.  Op basis van de resultaten uit het onderzoek wordt een individueel behandelingsplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de cliĆ«nt. Tijdens de behandeling staat communcatie centraal. Mits toestemming wordt er zoveel mogelijk overlegd met betrokken artsen, de school, het CLB, ...