Tarieven logopedie


Ik ben een geconventioneerde logopediste. Dat wil zeggen dat ik de tarieven hanteer die wettelijk vastgelegd zijn door het RIZIV. 
Deze tarieven kan u in onderstaande tabel terugvinden.

Tarieven Logopedie Januari 2018png