De OCP-methodiek

De OCP-methodiek is een heel krachtige methodiek om mensen te bevrijden van de last ten gevolge van hun perfectionisme. De OCP-methodiek zet mensen weer in hun kracht. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme en is 2013 ontwikkeld door Marcel Hendrickx van het Ontwikkelingsinstituut vanuit zijn jarenlange ervaringen in zijn coachpraktijk.

Marcel was in 2009 en 2010 mijn NLP trainer. In 2017 leerde ik bij hem de OCP-methodiek aan die zijn oorsprong vindt in NLP.

OCP is een krachtige en toch zachte methodiek die op het onbewuste werkt. Tijdens een OCP-traject herstellen we de samenwerking tussen je denken (linkerhersenhelft) en je voelen, je creatieve (rechterhersenhelft). Je krijgt meer inzicht in hoe het patroon van perfectionisme je stuurt en je storende symptomen nemen af. Voor dit traject zijn 4 of meer sessies nodig van ongeveer een uur (voor kinderen).

Na een OCP-traject neemt de kwaliteit van je leven toe en voel je je bevrijd.